Bedrijfsprofiel


Kaloo Project Management werd opgericht in 2018 en ontleent haar naam aan de gelijknamige boei voor de Zeeuwse kust. Deze keuze weerspiegelt zowel de Zeeuwse identiteit als een sterke affiniteit met maritieme elementen. De Kaloo-boei fungeert bovendien als een leidraad voor de veilige vaarroute, wat symboliseert dat projectmanagement in wezen draait om navigeren naar een succesvolle bestemming.

Projectmanagement is een complex vakgebied dat een delicate balans vereist tussen technische inhoud (met inbegrip van kennis van technische disciplines) en menselijk aspect, waarbij alle teamleden effectief worden ingezet.

Als een bescheiden projectmanagementbureau heeft Kaloo een uitgebreid netwerk en streeft ernaar samenwerkingsverbanden aan te gaan om haar eigen competenties te verbreden en te versterken. De afgelopen jaren heeft dit geresulteerd in waardevolle relaties met bedrijven binnen de IFS-community, IT-providers, andere projectmanagementbureaus en kennispartners.