Competenties

Projecten worden gedefinieerd in diverse stadia van een asset life cycle; van daaruit geven projectdoelen richting en vertaalt de business case zich in de belangrijkste beheersfactoren tijd, geld en kwaliteit.

De kracht van de aanpak van Kaloo is een combinatie van houding en ervaring met een duidelijke gestructureerde aanpak: voortdurend signaleren, anticiperen en borgen inzake project risico’s en tegelijkertijd oog houden voor het resultaat door verbinden van mensen, plannen van doelen en oplossen van de uitdagingen.

Kaloo Project Management heeft competenties opgebouwd in project management, business consultancy, interim management en interim controlling. De behoefte in projectmatig werkende organisaties vertaalt zich in de volgende dienstverlening:

Steeds meer organisaties hebben de uitdaging om kennis, kunde en ervaring vast te houden en door te ontwikkelen. Vaak hebben projectorganisaties te maken met een relatief beperkte vaste schil aan medewerkers en werken met en een relatief grote flexibele schil. Ten aanzien van de vaste schil heeft menige organisatie te maken met uitstroom van ervaring als gevolg van pensionering en moeten jongere medewerkers worden doorontwikkeld, anderzijds zorgt de flexibele schil voor een grotere aantrekkingskracht vanuit de markt naar jongere medewerkers. Kaloo biedt organisaties inhoudelijke expertise op tijdelijke basis om capaciteitstekort op te vangen of jongere medewerkers “on the job” te helpen door-ontwikkelen.

Senior management vertrouwt op de kennis, kunde en ervaring van de projectteams maar heeft vaak geen (gestandaardiseerde) rapportage over de voortgang van het project. Onduidelijkheden in voortgang brengen altijd verrassingen met zich mee… Door het unieke karakter van projectwerk (altijd een “one-off”) is het juist belangrijk om zicht te houden op de voortgang in relatie tot referentiepunten, denk aan het (initiële) projectbudget en de (baseline) planning op basis van een eenduidige breakdown structuur. Kaloo brengt de status van uw project in kaart, kan uw project rapportage verzorgen en waar nodig standaardiseren.

De meeste organisaties in projectenwerk zullen herkennen dat het uitvoeren van projecten mensenwerk is. Een goede samenwerking tussen individuen is daarbij belangrijk, zo ook het leren van andere projecten zodat niet meermaals dezelfde fouten worden gemaakt. Organisaties borgen dit middels het werken met standaarden, ofwel in-house ontwikkeld ofwel gebruik makend van marktstandaarden zoals PMI of Prince II. Organisaties werken daarbij vaak in een matrix vorm waarbij een lijnorganisatie de projectorganisatie ondersteunt. Kaloo helpt uw organisatie te ontwikkelen door middel van aansturing van betrokken team of aanscherping van de project-, lijn- of matrix organisatie.

Wat is de definitie van kwaliteit? Produktkwaliteit of proceskwaliteit, en in hoeverre is dit geborgd in het management systeem? Het komt uiteindelijk neer op een integrale samenhang van mensen, processen en systemen. De organisatie bekommert zich om de menselijke kant, met beschrijving van rollen versus de competenties van de medewerkers. De samenhang met processen en systemen is evenzo belangrijk en vaak onvoldoende geborgd. Kaloo richt zich op analyse en vastlegging van bedrijfsprocessen, ondersteunende systemen, kwaliteitsprocedures en de onderlinge verbanden om kwaliteit te borgen.