Nieuws

oktober 2023

Vernieuwen van de kantoorautomatisering

Fourtop ICT is een IT specialist die al ruim 15 jaar een fijne zakenrelatie is van Arjen Hoefkens. Kort na de oprichting was het dan ook voor de hand liggend dat Fourtop ICT de IT partner van Kaloo Project Management is geworden. Fourtop, tevens Microsoft Gold partner, voert als motto “we stay connected” en focust daarbij op de ondersteuning van haar hechte klantenkring in het digitaal op orde brengen van hun IT landschap en het verder digitaal optimaliseren ervan. Fourtop biedt hiervoor onder andere een concept voor het beheer van werkplekken genaamd Cloudine, “de cloud werkplek van de toekomst”. Mede op basis hiervan heeft Kaloo Project Management in samenwerking met Fourtop onlangs de kantoorautomatisering weer vernieuwd. Kaloo Project Management is er trots op ambassadeur van Fourtop ICT te zijn!

oktober 2023

Sponsoring van korfbalvereniging ONDO

Kaloo Project Management bestaat september 2023 alweer 5 jaar en dit lustrum is mede gevierd met sponsoring van de lokale korfbalvereniging ONDO. Naast het feit dat Arjen Hoefkens van kinds af aan lid is en ruim 20 jaar bestuurslid was, symboliseert de korfbalsport ook het project management: zonder hecht teamwork geen prestaties! Kaloo heeft het logo op de gevel geschonken en heeft de komende 3 jaar 2 reclameborden hangen, als deel van de afscheiding bij het hoofdveld.

juli 2023

Implementatie van IFS Cloud

In samenwerking met IFS consultancy bureau Hoist heeft Kaloo Project Management de laatste fase van de IFS implementatie begeleid bij het bedrijf Marelec uit Nieuwpoort (BE). Marelec Food technologies is een bedrijf voor klant specifieke, high-tech food processing solutions: ontwerp en manufacturing van portioning, weighing en grading machines voor zowel vis als vlees sector. Marelec, een onderdeel van Duravant, wenst te migreren van haar legacy systemen naar IFS Cloud om hiermee een professionaliseringslag te maken en zich voor te bereiden op verdere strategische groei. Op aanreiken van Hoist is Kaloo als project management toegevoegd aan het consultancy team, voor de laatste 4 maanden van de implementatie, waarna Hoist tevens beoogd IFS partner van Marelec is voor onderhoud en support.

april 2022

Invoering van Information Security Management System

Eerdere opdrachtgever CZAV wenst zich beter te wapenen tegen de immer groeiende risico’s op het gebied van informatiebeveiliging en heeft Kaloo Project Management gevraagd het traject te begeleiden om een Information Security Management System op te zetten dat voldoet aan de ISO 27001 normering. In samenwerking met de interne IT afdeling en expert consultancy Pinewood zal worden toegewerkt naar een “audit proof” opzet van strategisch beleid met procedures op het gebied van informatie beveiliging en -technologie. 

januari 2022

Implementatie van IFS Cloud

Het bedrijf Dutch Ophthalmic Research Center in Zuidland (DORC) is eind 2020 een samenwerking aangegaan met IFS voor de implementatie van IFS 10. Na een aanloopperiode van drie kwart jaar is besloten tot een bijstelling van het initiële plan en is ervoor gekozen om over te stappen op de nieuwste versie van de applicatie IFS Cloud alsmede op het geboden Azure platform IFS Cloud. Bij deze overstap is Kaloo Project Management toegevoegd aan het projectmanagement team van DORC waar Kaloo de nodige ervaringen met IFS inbrengt alsmede een interne business solution rol vertegenwoordigd. IFS Cloud moet voor DORC een transformatie ondersteunen ten behoeve van de strategische (globale) groei van het bedrijf waarbij de compliancy met aanstaande regelgeving op medische instrumenten cruciaal is.

oktober 2021

IFS optimalisatie traject

In samenwerking met IFS consultancy bedrijf 12Guide heeft Kaloo Project Management een traject begeleid bij het bedrijf Greefa in Tricht, een leverancier van vruchtvriendelijke sorteer- en verpakoplossingen. Een recentelijk doorlopen upgrade project van IFS 8 naar IFS 10 had als doelstelling om de upgrade uitsluitend op technisch vlak uit te voeren. Aansluitend bestaat de wens om de business processen te optimaliseren, gebruikmakend van hetgeen IFS 10 extra te bieden heeft. Op basis van een inventarisatie onder de (sleutel-)gebruikers wordt een gefaseerd plan met een lijst van optimalisatiepunten gerealiseerd. Eventuele vervolgfases zijn plannen voor invoering van integrale planning (project en produktie) en verbetering van het proces voor salesengineering en verkoop.

januari 2021

Financiële ondersteuning vastgoed ontwikkeling & beheer

In navolging van het project management voor het kantoorverzamelgebouw De Koploper in Goes wordt op ad hoc basis diverse dienstverlening geleverd aan het exploitatiebedrijf. Er is een renovatie gepland van het parkeerterrein, inclusief de implementatie van een ticketloos parkeermanagement systeem, waar Kaloo Project Management de coördinatie voor zal verzorgen. Daarnaast wordt financiële dienstverlening geleverd in de vorm van een planning en control cyclus met ondersteuning bij de jaarafsluiting met halfjaarlijkse rapportage van gerealiseerde cijfers en budget voor komend kalenderjaar. Vanuit controllers perspectief wordt beleidsmatig advies geleverd ten behoeve van optimalisatie van de exploitatie.

december 2020

Ondersteuning opstart CZAV Mobility Group

Coöperatie CZAV is voor haar (agrarische) leden een zeer betrokken aan- en verkoopvereniging in het zuiden en westen van Nederland, groot geworden “van en voor boeren”. De brandstof gerelateerde bedrijfsonderdelen AgriSneltank, OK Zeeland en het hard groeiende AgriSnellaad worden ondergebracht in een nieuw op te richten business unit onder de naam CZAV Mobility Group. Daarbij is tevens gekozen voor de niche applicatie Lodder ERP. Kaloo verzorgt het project management voor de implementatie van Lodder, in samenwerking met het gelijknamige bedrijf, en adviseert in de opzet van de business unit.

oktober 2019

IFS implementatie N-Sea​

Als belangrijk onderdeel van de transformatie van de N-Sea Group onderkende de board de behoefte aan een ERP systeem. Gebaseerd op eerdere ervaringen bij soortgelijke bedrijven in de offshore branch, oil & gas en renewables, werd IFS Applications 10 aangeschaft. Kaloo Project Management verzorgt de fast-track implementatie, in samenwerking met IFS partners Eqeep en TheDoc. In de rol van IT manager wordt aansluitend de kantoorverhuizing van Zierikzee naar Dordrecht en de migratie van de kantoorautomatisering naar het Microsoft Azure platform gecoördineerd.

april 2019

Lancering ERP Booster

ERP Booster staat voor een unieke samenwerking van diverse gespecialiseerde partnerbedrijven in het zogenaamde IFS ecosysteeem. Elke partner brengt eigen kennis en vaardigheden in, van project management en custom build oplossingen tot beheer en ondersteuning in de volle breedte van applicatie, cloud en database management. Onze onderlinge dienstverlening sluit perfect op elkaar aan en biedt altijd een maatwerk oplossing voor al uw vragen.

januari 2019

Ondersteuning controlling Kenz Figee Group​

Na een quick scan op business processen, systemen en procedures heeft Kaloo Project Management een advies en eerste aanzet gegeven voor een financiële rapportage van de Kenz Figee Groep. Hierbij werd de nadruk gelegd op een betere (project-)forecasting als integraal onderdeel van de maandrapportage met een duidelijke inbreng vanuit de business.

september 2018

Realisatie De Koploper

Kaloo Project Management verzorgt namens de investeerders de realisatie van de business case met betrekking tot de transformatie van het vastgoed object De Koploper in Goes. In het betreffende pand waar voorheen de Belastingdienst was gehuisvest, komen ruimtes beschikbaar welke worden verhuurd aan diverse ondernemers. Om het bedoelde concept als kantoorverzamelgebouw te realiseren, krijgen verhuurbemiddeling, renovatie van het pand zelf en het opzetten van de bedrijfsvoering een invulling.

augustus 2018

Oprichting Kaloo Project Management

Kaloo Project Management staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.  Kaloo ondersteunt uw organisatie bij projectmatig werk, gebaseerd op ervaring in diverse branches en in variërende rollen. Gaan wij u ook helpen?